Thà thất bại với những gì mình đã làm được.


Thà thất bại với những gì mình đã làm được.

Thà thất bại với những gì mình đã làm được.

Tagged: , nuquotes , quotes , typography , success , fail

1 view0 comments

Recent Posts

See All